Mariusz Hoffman artysta wielowymiarowy

Mariusz Hoffman - gdański artysta, malarz, grafik, poeta, reżyser, kurator wystaw, wykładowca akademicki, osobowość niezwykle wszechstronna, a do tego bardzo wrażliwa.


Zdolny z nieograniczonymi możliwościami twórczymi, w latach 80. ukończył PWSSP w Gdańsku. Malarstwo studiował w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego, a grafikę w pracowni prof. Jerzego Krechowicza i to właśnie jego postawa artystyczna miała największy wpływ na młodego studenta, który od razu wiedział, że to właśnie grafika będzie naturalnym wyborem spośród technik artystycznych.

Mariusz Hoffman


Zakochał się w plakacie. Ostatnio Mariusz Hoffman brał udział w prestiżowym konkursie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu na „Wiersz plus Obraz”. Uzyskał główną nagrodę za pracę namalowaną do wiersza Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena”. W sposób ekspresyjny z pomysłem wykorzystującym narrację klasycznego teatru greckiego, Hoffman zaprezentował jego graficzną interpretację. Język i styl przedstawienia nawiązywał do klasyki tragedii greckiej. Ogień, pożar, przemoc, z upadającego fortepianu na ulicę wyłania się Nike z Samotraki, wokół rozpada się świat, dymy, kolby karabinów, scena wydaje się być zamrożona choć mimo wszystko żyje muzyką. Zaklęty w obrazie dźwięk, to jęk upadku wznoszący się pionowymi liniami ku rozdartemu niebu. W pękającym niebie zdruzgotanym przez wrogów Polski odradza się muzyka. Muzyka Chopina staje się nadzieją odrodzenia. Polonezy, mazurki traktowane jak synonim polskości, to one często znaczą więcej niż rzucane na moskali pociski. Nike z Samotraki wyrasta jako symbol moralnego zwycięstwa. Zwyciężono naród brutalną siłą, ale pozostało moralne niepokonanie. Ten bardzo patriotyczny wiersz-poemat to ogień i krew podpalonej Polski, biel to dobro i prawda, czerń to śmierć. Fortepian runął na bruk. Polska jako Nike jest niepokonana.

Mariusz Hoffman, "Fortepian Szopena", olej na płótnie 2021


Autor w sposób bardzo dojrzały korzysta z najskrytszych fragmentów utworu, by dać dowód zwycięstwa i wielkiego patriotyzmu. Jego interpretacja trudnego wiersza Norwida odsłoniła mistrzowskie, zawiłe wersy poematu, a graficzny wyraz dzieła nadał pracy głęboko artystyczny wymiar. Artysta wykonał jeszcze drugą wersję swojego dzieła w postaci obrazu olejnego. Romantyczna poezja Norwida dla Hoffmana stała się głęboką inspiracją dalszych poszukiwań twórczych i zaowocowała innymi utworami.

Mariusz Hoffman, Norwid-Piosenka, digital art., 2022


Twórczość malarska Hoffmana wydaje się przebrzmiała, nie szuka nowych nikomu niezrozumiałych estetyk nie tworzy ich od nowa. Maluje tradycyjnie myślę, że w swoim zamyśle odwołuje się do symbolizmu, ale nie tego z początku XX wieku, czasy są inne więc ma inne spojrzenie na sztukę, kieruje się swoimi indywidualnymi wartościami. - Muszę odwołać się - mówi Mariusz Hoffman - do jednego z najważniejszych polskich plakacistów, którego bardzo szanuję, myślę o Franciszku Starowiejskim. O plakacie Starowiejski mówi, że przekracza granicę sztucznych podziałów między ilustracją i rysunkiem, to zdarzenie twórcze jakim jest twórczość plakatowa Starowiejskiego, wymyka się z normalnej klasyfikacji, kreuje nową kategorię artystycznego plakatu.

Mariusz Hoffman, okładka katalogu Stanisława Baja, 2021


Nowatorskość działań Hoffmana nasuwa coraz to nowsze scenariusze. Próby artystyczne w różnych dziedzinach pozwalają na określenie możliwości. Poezja staje się siłą napędową malarstwa czy pracy nad plakatem, pojawia się piętrowa inspiracja, pewnego rodzaju obustronna zależność mocno inspirująca do nowych wyzwań. W ogóle uważa poezję za siłę napędową wielu swoich poczynań artystycznych, a samego Jacka Kaczmarskiego za fenomena naszych czasów. Często odwołuje się do jego wierszy i w sensie poezji historiozoficznej. Uważa, że poeta ociera się o wielkość wieszcza dzisiejszych czasów. Myślę, że skromność przemawiająca przez graficzną osobowość gdańskiego artysty nie pozwala mu na widzenie swojej twórczości także w takich kategoriach. Niemniej akademicka praca nie zamyka indywidualnych poczynań nad nowymi przedsięwzięciami.

Mariusz Hoffman, plakat Jacka Kaczmarskiego, digital art., 2022


Artysta sprawdza się w wielu działaniach na rzecz projektów graficznych okładek płytowych, książek i katalogów. Ostatnio przygotował katalog wybitnego warszawskiego artysty Stanisława Baja wydany z okazji uzyskania przez niego nagrody malarskiej im. Kazimierza Ostrowskiego. Publikuje wywiady o sztuce z wybitnymi artystami. Mariusz Hoffman prowadzi własne studio graficzne jest wykładowcą grafiki i projektowania komputerowego, prowadzi zajęcia dla studentów z tworzenia artystycznej i wydawniczej grafiki cyfrowej. Jego studenci zajmują eksponowane stanowiska w firmach projektowych na całym świecie, a artystyczne poczynania są wyrazem jego olbrzymich możliwości twórczych. Jednocześnie artysta zajmuje się działalnością społeczną będąc wiceprezesem gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Mariusz Hoffman, plakat "Prawdziwy zachód" 1997, olej na tekturze, (odnowiony 2022 - digital art.)

Stanisław Seyfried

Komentarze
Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm. W celu pozyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies.
OK, zamykam