Interesująco w gdańskich galeriach

Niezwykle ciekawie zapowiada się wrzesień w gdańskich galeriach sztuki. Kilka wystaw zasługuje na szersze omówienie. Szczególnie interesująca może okazać się wystawa rzeszowskiego artysty Stanisława Białogłowicza, tegorocznego laureata Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.

 


Przegląd rozpoczynam od wystawy cyklu prezentowanego już od siedmiu lat przez Danutę Joppek. „W drodze” to cykl do którego autorka zaprasza przeważnie znanych sobie malarzy, ale nie tylko. Przypominam sobie wystawę w której prezentowana była praca gdańszczanina Witolda Pyzika z Paryża, artysty na Wybrzeżu mało znanego. Czy tak jak w czwartym spotkaniu w tczewskiej „Fabryce Sztuki”, gdzie zaprezentowali się artyści obu Ameryk, Bliskiego Wschodu i  wielu krajów europejskich. Wystawy wędrują, co roku odbywają się gdzie indziej i co roku w innym składzie. Pewnym punktem odniesienia jest  moment z góry zaplanowany, znalezienie chwili oddechu w codziennej gonitwie. Spotkanie się, wymiana doświadczeń, spacer artystyczny i konfrontacja z pracami kolegów „po fachu”. Znalezienie tego przysłowiowego przystanku na odpoczynek, chwilę zadumy, krótki relaks. Przedsięwzięcie jest autorskim pomysłem Danuty Joppek, tak więc o doborze artystów  decyduje również przesłanie towarzyskie, które wyznacza  przede wszystkim poziom artystyczny prezentowanych prac. W tym roku w gdańskiej Galerii Glaza Expo Design zobaczymy prace 14 znakomitych gdańskich artystów. (A. Bach, M. Branicka, U. Dulewicz, M. Hanysz - Stefańska, D. Joppek, R. Kowalewski, B. Kroplewski, A. Majdzińska, M. Nowak, C. Podleśny, W. Sęczawa, E. Szczudło Geno, G. Tomaszewska – Sobko, Z. Wąsiel).

 

Danuta Joppek, autorka cyklu "W drodze", przed Galerią Glaza Expo Design w Gdańsku

 

Już po raz XIII w cyklu prezentacji „Ocalić od zapomnienia” Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków przedstawi wystawę, tym razem poświęconą twórczości zmarłego w 2008 roku grafika, malarza Zdzisława Walickiego. Wystawy „Ocalić od zapomnienia” to coroczny cykl prezentacji przypominający dorobek twórczy nieżyjących już artystów malarzy Wybrzeża. Pierwsza ekspozycja miała miejsce w 2003 roku i poświęcona była Wiesławowi Markowskiemu, ostatnia zaś przed rokiem Rajmundowi Pietkiewiczowi. Od dwóch lat pokazy te mają miejsce w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Trzy pierwsze edycje odbyły się w Zielonej Bramie, a następne siedem w Muzeum Narodowym - Oddziale Sztuki Nowoczesnej Pałacu Opatów w Oliwie.

 

Prof. Zdzisław Walicki

 

 

Biografia prof. Zdzisława Walickiego zawiera się nie w datach jego artystycznego życiorysu, choć i one są ważne, lecz w osiągnięciach i dorobku artysty - osoby sumiennej, szczerej, autentycznej i wiarygodnej. Zdzisław Walicki urodził się 15 stycznia 1940 roku w Łodzi, gdzie ukończył technikum fotograficzne, a następnie w 1967 roku w pracowni prof. Zdzisława Głowackiego, Państwową Wyższa Szkołę Sztuk Plastycznych. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1966 roku z Aleksandrą Baliszewską, również malarką, zamieszkał w Gdańsku. Był członkiem gdańskiego ZPAP czynnie uczestnicząc w życiu artystycznym środowiska, a także pełniąc liczne funkcje organizacyjne. Do roku 1975 kiedy to zatrudniony został w gdańskiej PWSSP , kolejno pracował w sopockiej firmie „Foto – Pam”, Wydawnictwie Morskim i Krajowej Agencji Wydawniczej. W gdańskiej uczelni artysta zatrudniony był w Pracowni Grafiki Projektowej na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1984-87 był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki (1987 -1990). W latach 1996-1999  kierował  katedrą Projektowania Graficznego. Od 1996 roku był profesorem nadzwyczajnym Gdańskiej Akademii. W tym czasie całą swoją twórczość  w całości poświęcił grafice użytkowej i malarstwu. Jest autorem ponad stu projektów z zakresu grafiki książkowej. Projektował plakaty, foldery, kalendarze, etykiety. Równolegle malował, rysował i fotografował. Jest laureatem wielu konkursów graficznych. Jego prace w swoich zbiorach posiada Muzeum Plakatu w Wilanowie. Zmarł 13 lipca 2008 roku. Pochowany został na cmentarzu w Wąglikowicach koło Wdzydz.

 

Zdzisław Walicki - projekt plakatu, "Głos Wybrzeża"

 

Zdzisław Walicki - projekt plakatu "Radio Gdańsk"

 

 


Kolejnym i najważniejszym wydarzeniem września będzie wręczenie nagrody Stanisławowi Białogłowiczowi laureatowi Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2014, która jest ogólnopolskim wyróżnieniem w dziedzinie malarstwa. Kapitułę Nagrody powołuje Zarząd Gdańskiego Okręgu ZPAP. Nagroda została przyznana za łączenie w malarstwie najwyższych jakości duchowych tradycji wschodniej i zachodniej z wyrafinowaną estetycznie formą obrazów. Za konsekwencję w ukazywaniu duchowego wymiaru świata, który w tym malarstwie ma głębię i jest piękny. Stanisław Białogłowicz urodził się w 1947 roku w Łękach Dukielskich. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia ukończył w pracowni profesora Wacława Taranczewskiego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta do  dzisiaj wspomina swojego profesora z wielką atencją. Jak mówi to jemu swojemu mistrzowi w dużej mierze zawdzięcza kontynuację tej części jego myśli malarskiej, która należy do sacrum. Stanisław Białogłowicz od 1973 roku samodzielnie pracuje twórczo i dydaktycznie w szkolnictwie artystycznym. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne, rysunek i rzeźbę. Jest autorem realizacji sakralnych w Polsce i w Niemczech, między innymi: Polichromii Kaplicy Seminaryjnej SVD ks. Werbistów w Nysie, Krzyża i Witraży w Kaplicy Męczenników Polskich w Kościele św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. Prace artysty znajdują się w muzeach oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Rzeszowie. Jego wystawa w Pałacu Opatów zapowiada się  na duże wydarzenie artystyczne.

 

Stanisław Białogłowicz - Mój Jordan, olej, płótno, 2009

 

Stanisław Białogłowicz - BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2014

 

 

I jeszcze zaproszenie na wystawę Józefa Pawła Karczewskiego zatytułowaną „Stan z dnia 14.05.1980-14.09.2015, malarstwo; 35-lecie pracy twórczej”. Artysta ukończył Liceum Plastyczne im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Następnie kształcił się w uczelniach: Poznania, w pracowni prof. Stanisława Teisseyre i Gdańska, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. W Gdańsku współpracował z prof. Jerzym Zabłockim. Dziś jest pedagogiem  w gdyńskim Liceum Plastycznym.


- Galeria Expo Design,  Danuta Joppek – „W drodze”, 17.09 2015, godz.17, Gdańsk, Długi Targ 20/21, wystawa czynna do 2.10.2015

- Aula Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, „Ocalić od zapomnienia - Zdzisław Walicki”,  9. 09. 2015.  godz.17 , Gdańsk Targ Węglowy 6, wystawa czynna do 26. 09. 2015

- XIV Edycja Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego – Stanisław Białogłowicz, 15.09.2015 , godz. 17,  Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) , Oliwa ul . Cystersów 18  

- ZPAP OG – Józef Paweł Karczewski – „Stan z dnia 14.05. 1980 – 14.09.2015, malarstwo; 35-lecie pracy twórczej”,  14. 09 2015. godz.18 , Galeria ZPAP Gdańsk ul. Mariacka 46/47 , wystawa czynna do 14.10. 2015

Stanisław Seyfried

Zdjęcia pochodzą z archiwów prywatnych: Aleksandry Walickiej, prof. Stanisława Białogłowicza i Stanisława Seyfrieda

Komentarze
Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm. W celu pozyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies.
OK, zamykam