„Potok Sztuki” - Pomorskie Biennale Sztuki Młodych Sopot

W siedzibie sopockiej firmy NDI SA z Krzysztofem Bielakiem - wiceprezesem zarządu d/s rozwoju i Ryszardem Kowalewskim – prezesem Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków rozmawia Stanisław Seyfried

 


- „Potok Sztuki", to po piętnastu latach współpracy z ZPAP przy malarskiej Nagrodzie imienia Kazimierza Ostrowskiego, jednej z najważniejszych w Polsce, drugie przedsięwzięcie rozpoczynające nowy etap Waszych wspólnych kontaktów.  
Krzysztof Bielak: Nasza współpraca układa się dobrze. Idea nagrody imienia Kazimierza Ostrowskiego zrodziła się dla uhonorowania dorobku twórczego, ale i pewnej postawy artystycznej malarzy dojrzałych.  Malarzy mających już za sobą pewien uznany dorobek. Przez te piętnaście lat nagrodzona została cała czołówka polskich twórców od profesor Teresy Pągowskiej do Lecha Majewskiego tegorocznego laureata nagrody przyznanej za nadanie wyjątkowej rangi malarskiej tworzonym przez niego obrazom filmowym. Przez te lata dopracowaliśmy się przejrzystej formuły, gdzie my z jednej strony jako sponsor pomagamy zorganizować takie wydarzenie, a związek z drugiej strony nadaje temu ramy  merytoryczne i organizacyjne. Powoływana Kapituła złożona z wielkich osobowości polskiej kultury zawsze w sposób profesjonalny wyłania laureatów. Udaje nam się również nadawać temu wydarzeniu odpowiednią oprawę.


- Skąd zatem pomysł na na nowe przedsięwzięcie – „Potok Sztuki”?
Krzysztof Bielak: Poszukiwaliśmy nowej formuły dla artystów młodych, którym ciężko przebić się w konkurencji z twórcami już uznanymi, a dobrze układająca się współpraca z gdańskim ZPAP sama wskazała naturalny kierunek myślenia przy doborze partnera, dla takiego wydarzenia. Właściciele firmy NDI - Małgorzat i Jerzy Gajewscy - czują sztukę i rozumieją jej potrzeby.   

 

Krzysztof Bielak - wiceprezes zarządu d/s rozwoju NDI SA oraz Ryszard Kowalewski prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP

 


- Kierunek promocji firmy przez sztukę, szczególnie w Sopocie, gdzie znajduje się siedziba firmy ma swoje głębokie uzasadnienie.
Krzysztof Bielak: W działalności firmy liczy się efekt marketingowy. Bardzo ważne dla nas są relacje z inwestorem, gdzie podejmowane są decyzje o dużych wartościach finansowych, a ludzie podejmujący te decyzje bardzo często mają wyrobiony gust estetyczny i artystyczny. Funkcjonowanie w obszarze sztuki i to nie tylko malarstwa, ale również muzyki, teatru czy literatury stwarza doskonałą płaszczyznę komunikowania się, spotkań, rozmów, ale także przenoszenia i utrwalania pewnych idei gospodarczych. Rodzą się nowe potrzeby tworzenia spójnych relacji, nie tylko z partnerem gospodarczym, ale także z najbliższym otoczeniem. Szczególne znaczenie ma to w Sopocie, gdzie historia malarstwa polskiego, powojenne tradycje ”szkoły sopockiej”, a następnie tworzenia sztuki współczesnej są bardzo duże. Korzystamy z tego wszyscy, mamy więc i jakieś obowiązki wobec najbliższego otoczenia. Nie żyjemy na bezludnej wyspie. Te relacje przekładają się później również na ludzi, którzy oczekują czegoś w zamian.  

Ryszard Kowalewski: Bardzo nam zależy na tym aby to nowe spojrzenie na młodych profesjonalistów sztuki, którzy nie ukończyli 35 roku życia niosło za sobą nową jakość w zakresie twórczości i konsolidacji młodych twórców. Misją projektu jest przegląd w formule konkursu i prezentacja najbardziej wartościowych zjawisk artystycznych rozpoznawalnych wśród młodego pokolenia. Pokonkursowa wystawa odbędzie się w Sopocie i wpisze się w bogaty nurt tradycji życia artystycznego miasta. Ten międzypokoleniowy dialog naszego środowiska ZPAP, przypomnę kontynuujemy dzięki takim przedsięwzięciom jak: Nagroda imienia Kazimierza Ostrowskiego, dla żyjących artystów, wystawy „Ocalić od zapomnienia”, dla nieżyjących twórców, i począwszy od tego roku konkursu „Potok Sztuki”, dla artystów do 35 roku życia.


- Gdzie odbędzie się pierwsza prezentacja pokonkursowa „Potoku Sztuki”?
Ryszard Kowalewski: Myślę, że w nowych oryginalnych przestrzeniach dworca kolejowego w Sopocie. Ponownie miasto będzie mogło zaskoczyć swoją dostępnością prezentacji sztuki, a dworzec kolejowy swoimi wielofunkcyjnymi przestrzeniami cały czas otwartymi na nowe pomysły. Na zakończenie przypomnę jeszcze, że do 15 lipca jest czas na zgłaszanie konkursowych prac. Adres: biuro@zpap-gdansk.pl , tel. 58/3016914 i 505487310

 

 

zdj. S. Seyfried

Komentarze
Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm. W celu pozyskania dodatkowych informacji na ten temat zobacz informacje o cookies.
OK, zamykam